BALJEET KAUR, SOM PAL SINGH, P. K. KINGRA and R. K. SETIA